Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 08 2017

runek
2668 5d6b
Reposted fromsherlock sherlock viatentego tentego

August 07 2017

runek
5535 7696
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viavol vol

August 05 2017

runek
2088 6d86 500
Legia pany xD
Reposted fromPaseroVirus PaseroVirus viainzynier inzynier

August 03 2017

runek
0630 a674
żart homeopatyczny 
Reposted fromtomczan tomczan viavol vol

August 02 2017

runek
8889 89bb 500
?
Reposted fromkaesekuchen kaesekuchen viainzynier inzynier

July 30 2017

runek
2647 3642 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viainzynier inzynier
runek

July 27 2017

runek
2471 efcd 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viavol vol
runek

WŁAŚNIE BYŁEM ŚWIADKIEM ROZCZAROWANIA TEJ DEKADY

Stoję na balkonie i ćmię sobie szluga, aż tu nagle do kosza na śmieci podlatuje gawron i jak nie zacznie rwać torebki ze środka, zapiera się nogami jak pojebany klapę sobie skrzydłem podtrzymuje, wysiłek godny jednej z 12 prac Herkulesa! 

No i tak szarpie się z tym koszem przez te dobre 3 minuty, aż w końcu jeb wyrwała, jest łup!!! 
No i rozpakowuje towar ze 'sreberka' zanurza dziób w tych 'pysznościach' aż tu nagle przychodzi smak... gówna. (bo to był kosz na psie gówna)
Stanął jak wryty i patrzy się w przestrzeń zdając sobie sprawę z tego, że teraz przez pół tygodnia wszystko mu będzie smakować tym gównem, bo przecież dzioba od środka se nie wyczyści.

KURWA MAĆ, ta klęska na tej ptasiej 'twarzy' wypaliła mi się już trwale w świadomości i jestem pewien, że będzie to ostatni obraz jaki zobaczę umierając i przeglądając flashbaki .........................

Reposted fromPaseroVirus PaseroVirus viaArsenR ArsenR

July 26 2017

runek
And don't forget about all those neglected grannies
Reposted fromFlau Flau viainzynier inzynier

July 25 2017

runek
Reposted fromFlau Flau viavol vol

July 24 2017

runek
Reposted fromFlau Flau viainzynier inzynier
runek
3863 835b
Reposted fromtichga tichga viainzynier inzynier
runek
7535 5679 500
Reposted fromverdantforce verdantforce viainzynier inzynier

July 23 2017

runek
5230 f5e2
Reposted fromtfu tfu viakokoko kokoko

July 21 2017

runek
Reposted fromFlau Flau viavol vol

July 19 2017

runek
0500 5415 500
Reposted fromtotal1ty total1ty viavol vol

July 18 2017

runek
8528 4dce 500
Reposted fromtotal1ty total1ty viavol vol
2293 c2ee 500

brachial-saur:

thefingerfuckingfemalefury:

srsfunny:

Can’t Wait To See This Movie

Finally, a summer blockbuster that takes risks O.O

Her other daughter is fucking ripped

Reposted fromtwijfelaar twijfelaar viakokoko kokoko
runek
2591 d5d0 500
Reposted fromlubieplacki lubieplacki viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl